Gospodarujemy odpadami przemysłowymi

Posiadamy pozwolenie zintegrowane na zbiórkę, odzysk i unieszkodliwianie odpadów zarówno innych niż niebezpieczne, jak i niebezpiecznych. Pracujemy w oparciu o systemy zarządzania ISO potwierdzone certyfikatami:

      

Skontaktuj się z nami:
tel/fax: +48 61 282 69 37
info@ruten-recykling.pl

Co nas wyróżnia?

Szanowni Państwo,

firma RUTEN działa w branży odpadów przemysłowych od 2002 r. Naszą główną działalnością jest odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne polegający na produkcji paliw alternatywnych co pozwala nam przyjmować bardzo dużą gamę odpadów. Dysponujemy również specjalistyczną instalacją do utylizacji pojemników ciśnieniowych (aerozoli). Naszymi klientami są zarówno firmy zajmujące się zbiórką odpadów jak i wytwórcy odpadów: firmy z przemysłu min. kosmetycznego, meblarskiego, chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, motoryzacyjnego itd. Nasze decyzje oraz park maszynowy przystosowany do przerobu odpadów pozwala nam zaproponować klientom usługi na wysokim poziomie przy atrakcyjnych warunkach cenowych. Ażeby sprostać oczekiwaniom rynku a co za tym idzie zaspokoić potrzeby naszych klientów od kilku lat sukcesywnie rozszerzamy zakres naszej działalności o coraz to nowe technologie.

Oferta

Produkcja paliw alternatywnych


Odpady przerabiane są na paliwa alternatywne w naszych instalacjach na terenie zakładu zlokalizowanego w Czempiniu pod Poznaniem.

Posiadamy dwie linie do produkcji paliw alternatywnych:

Linia do produkcji paliwa alternatywnego rozdrobnionego:

Paliwo takie powstaje w wyniku rozdrabniania, cięcia odpadów stałych takich jak:

tworzywa sztuczne, czyściwa, odpady gumowe, tekstylia, produkty spożywcze itp.

Linia do produkcji paliwa alternatywnego sorbowalnego:

Paliwo to powstaje w wyniku mieszania i rozcierania odpadów typu szlamy, kremy, pasty, kleje, smary z produktami posiadającymi właściwości absorpcyjne.

Paliwo w ten sposób uzyskane znajduje z powodzeniem zastosowanie w niezwykle energochłonnym przemyśle cementowym.

Odzysk pojemników ciśnieniowych (aerozoli)


Dysponujemy instalacją do odzysku pojemników ciśnieniowych pochodzących z przemysłu kosmetycznego (dezodoranty), farmaceutycznego (np. inhalatory), chemicznego (np. farby, lakiery w sprayach). W wyniku procesu odzysku powstająca frakcja metalowa przekazywana jest do dalszego odzysku podmiotom do tego uprawnionym, natomiast frakcja płynna wykorzystywana jest w procesie produkcji paliw alternatywnych.

Dzięki precyzyjnie opracowanej technologii cały proces odbywa się z poszanowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Podstawa prawna:


Pozwolenie zintegrowane działalności w zakresie zagospodarowania odpadów

wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DSR-II-2.7222.20.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.

Systemy zarządzania

Przewóz odpadów i usługi transportowe

Z myślą o podniesieniu jakości oferowanych usług, Ruten Sp. z o.o. zapewnia transport odbieranych odpadów własnymi wyspecjalizowanymi samochodami dostosowanymi do ich rodzaju.

Do dyspozycji naszych klientów oddajemy 4 nowe ciągniki siodłowe Mercedes Actros spełniające normy emisji spalin Euro 6, z naczepami typu izoterma, chłodnia i ruchoma podłoga. Transport odpadów niebezpiecznych realizowany jest zgodnie z wymaganiami międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR).
Dodatkowo wszystkie zestawy wyposażone są w systemy lokalizacji GPS, umożliwiające monitorowanie transportowanych odpadów od momentu odbioru do miejsca ich unieszkodliwienia.

Firma Ruten świadczy również usługi transportowe dla klientów zewnętrznych na terenie całej Unii Europejskiej oraz Białorusi, Ukrainy i Rosji.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu


Zakład Przetwarzania Odpadów Przemysłowych

  info@ruten-recykling.pl

  tel/fax +48 61 282 69 37
tel/fax +48 61 282 71 05

  ul. Kolejowa 32, 64-020 Czempiń